Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2020

8186 613c 500

hauntedbystorytelling:

by Normen Gadiel

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaLuukka Luukka
3658 e442 500
Reposted fromowca owca viafreeway freeway
7943 77bc 500
Reposted frompani-na-m pani-na-m vianiskowo niskowo

January 17 2020

0778 3e71 500
Reposted fromsoftboi softboi viafreeway freeway
Nie, post mówi o 40godzinnym tygodniu pracy ogólnie. Odpowiedź drugiej osoby w tym screencapie nawiązuje do powojennego modelu życia, gdzie mąż pracował, a żona siedziała w domu i zajmowała się praktycznie wszystkim poza pracą. To, że XIXwieczni niewolnicy fabryczni rzeczywiście mieli mniej wolnego czasu, nie oznacza, że teraz jest najlepiej w historii. Nawet średniowieczni chłopi pracowali znacznie mniej niż dzisiejsi pracownicy. Mógłbym zagłębić się w zazębioną z tym dygresję na temat tego, jak progresywnie wykańczająca psychicznie i alienująca jest praca w późnym kapitalizmie i jak przeciętny szary człowiek musi coraz bardziej przekraczać swoje bariery, żeby nie stracić i tak już niepewnego gruntu pod nogami, ale to trochę nie na temat, bo mówimy w zasadzie o czasie wolnym.
Sam fakt, że w ogóle używasz takich sformułowań jak "roszczeniowe duże dziecko", pokazuje, jak głęboko siedzisz w bagnie neoliberalnej narracji. Cały ten model myślenia, opierający się na perfekcyjnym organizowaniu czasu i sprowadzaniu się do samoprojektującej się maszyny, która albo tylko zapierdala i śpi albo nie zasługuje na godne życie, to nic więcej tylko perfidna zagrywka panującej ekonomii, której model mamy pchany do gardeł od najmłodszych lat. Akceptowanie i internalizowanie gównianego, antyludzkiego systemu to nie dorosłość, tylko tchórzostwo.
Widzisz, kiedy ja mówię o pokorze, to nie chodzi mi o zwieszanie głowy i przepraszanie za swoją opinię, tylko o dopuszczanie do siebie myśli, że nie masz monopolu na prawdę uniwersalną. Powtarzam, gratuluję, że potrafisz odnaleźć radość z życia w systemie, który odbiera nam ludzką godność i sprowadza nas do roli maszyn produkcyjnych ku chwale rosnącej konsumpcji, ale nie każdy tak potrafi. Dla mnie i dla całej masy innych ludzi takie życie to nie życie.
Reposted fromJapko Japko viaPoranny Poranny

January 15 2020

2950 745a 500
Reposted fromregcord regcord

January 14 2020

0723 ac03 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
2383 aaf7 500
Reposted fromhrafn hrafn vianiskowo niskowo
2494 b0c4 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
2617 5149 500
Od razu lepiej! I te małe wielkie wyprawy, które sprawiają, że o wiele lepiej się oddycha :)
Tatry 12.01.2020
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
2515 1488 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafreeway freeway
0929 1763 500
Reposted fromnutt nutt viafreeway freeway
2955 1b6c
Reposted fromrurky rurky viaLuukka Luukka
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath
Reposted fromolund olund viaLuukka Luukka
Przystanek w Skajbotach - powiat olsztyński, gmina Barczewo
Reposted fromtowo85 towo85 viaLuukka Luukka
9619 1520 500
Reposted fromGreyscale Greyscale viaMartwa13 Martwa13

January 09 2020

Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo
Pracuj nad sobą, by być swoim największym powodem do dumy.
— just for yourself
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianiskowo niskowo

January 08 2020

2192 c90c 500
Twój Vincent.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl