Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2018

jeśli chcesz możesz przyjść
kupić wino, zostać na noc
Reposted fromnegation negation viaMartwa13 Martwa13
Reposted fromshitsuri shitsuri viastrzepy strzepy
4260 047d 500
Reposted fromZircon Zircon viastrzepy strzepy
0163 4de6
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viawasnae wasnae
A może ja po prostu nie mam talentu do radości?
— A. Osiecka, Ćma
5275 7c06 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaMakeMePurr MakeMePurr

January 11 2018

4053 4ac5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
7122 66ee
Reposted fromskonam skonam viaMakeMePurr MakeMePurr
0837 71d8
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viafreeway freeway
Może i jestem trochę szalona i często nieobliczalna, ale w przyjaźniach i innych znajomościach bezsprzecznie cenię sobie stabilność. Życie jest wystarczająco przewrotne, żebym komplikować relacje międzyludzkie. Unikam konfliktów i szybko wybaczam. Niewiele oczekuję. Nie potrzebuję ciągłej atencji. Nikt nie musi przy mnie trwać i głaskać mnie po głowie. Tak naprawdę to nie jest obowiązkiem nikogo. Jeśli otrzymuję od ludzi coś dobrego - traktuję to jak prezent od życia, a nie jako coś, co mi się należy. Po prostu potrzebuję mieć świadomość, że bliska mi osoba gdzieś tam jest i pewność, że mogę zwrócić się do niej z każdą sprawą. Mogę liczyć na wsparcie i sama też zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby pomóc. Jeśli ktoś jest mi bliski to pójdę za nim w ogień i pomogę mu spalić wszystkie mosty, jeśli zajdzie taka potrzeba. Cenię sobie lojalność. Wychodzę z założenia, że w czyimś życiu się jest albo nie. Jeśli nie możesz się zdecydować, stoisz w drzwiach między przeszłością a przyszłością i robisz mi emocjonalny przeciąg - to możesz już wypier*alać.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
3576 788b
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMartwa13 Martwa13
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
2588 8539 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viastrzepy strzepy
Reposted fromweightless weightless viaszydera szydera
8858 eb16
Reposted fromdelain delain viaszydera szydera
9826 03f8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl