Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

Reposted fromtfu tfu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viajointskurwysyn jointskurwysyn
3904 5b1f 500
Wakacyjny analog.
Reposted fromPoranny Poranny
2900 3583 500
Świat według Mrożka. Dziś mija czwarta rocznica jego śmierci.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaPoranny Poranny

Odkąd Cię tu nie ma, przestaję trochę wierzyć, że mogłaś mi się w ogóle przytrafić, że tyle rzeczy pięknych i niezasłużonych może nagle spaść na człowieka.

J. Przybora

Reposted fromUndomiel Undomiel viakatastrofo katastrofo
1412 fd88 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viastrzepy strzepy
Reposted frombluuu bluuu viastrzepy strzepy
8266 8cc2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viastrzepy strzepy
3533 2301 500
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy
3161 e10d
"Zawsze masz traktować człowieka jako cel sam w sobie, a nie tylko środek do celu."
Immanuel Kant
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastrzepy strzepy

August 16 2017

"Sierpień - pomyślałem - nie ma w sobie nic z agresywności czerwca i lipca. Jest miesiącem ukojenia, miesiącem zbiorów. 
Ma w sobie przeczucie jesieni, a więc i trochę melancholii."

Stanisław Kowalewski "Czary i oczarowania"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakatastrofo katastrofo
6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viakatastrofo katastrofo

August 15 2017

4871 6d3f 500

unabashedlyhauntednight:

She was sleeping like this! So cute 😍😭

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viastrzepy strzepy
1649 9cd6 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaemciu emciu
8239 2942 500
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viaemciu emciu
2173 65ae
Reposted fromtfu tfu viaemciu emciu
9101 3b1e 500
Reposted fromkaiee kaiee viaemciu emciu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl