Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

7934 4479 500
Reposted fromSulejman Sulejman viagregorczykm gregorczykm
7328 71b7 500

wilhelmina-fae:

Comet in Moominland ☄️

https://m.youtube.com/watch?v=KvTpHrtC600

W domach z betonu -Martyna Jakubowicz, Rafał Rękosiewicz, Ryszard Riedel, Jarocin 1989


Obudziłam się później niż zwykle
Wstałam z łóżka, w radiu była muzyka
Najpierw zdjęłam koszulę, potem trochę tańczyłam
I przez chwilę się czułam jak dziewczyny w "świerszczykach"

W domach z betonu
Nie ma wolnej miłości
Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne
Casanova tu u nas nie gości

Ten z przeciwka, co ma kota i rower
Stał przy oknie nieruchomo jak skała
Pomyślałam: "To dla ciebie ta rewia
Rusz się, przecież nie będę tak stała"

W domach z betonu
Nie ma wolnej miłości
Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne
Casanova tu u nas nie gości

Po południu zobaczyłam go w sklepie
Patrzył we mnie jak w jakiś obrazek
Ruchem głowy pokazał mi okno
Więc ten wieczór spędzimy znów razem

February 05 2019

4128 866f 500
WrzOslo
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
3064 5ed7 500
Reposted fromsavatage savatage viaLabRatOr28 LabRatOr28

February 04 2019

2747 bb56 500
2942 1505 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viafreeway freeway
0585 2ca2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
2926 c698
Reposted fromkelu kelu viainsanedreamer insanedreamer
6190 cdf9 500
Reposted fromHanoi Hanoi viafreeway freeway
7572 12cb 500
Reposted fromtfu tfu viafreeway freeway
1909 0a55 500
Reposted frompampunio pampunio viainsanedreamer insanedreamer

February 01 2019

6501 d660
Reposted fromkarahippie karahippie viaMaryiczary Maryiczary
6330 c2be
Reposted fromusunto usunto viaMaryiczary Maryiczary
2587 9731 500
Reposted fromzciach zciach viaorelh orelh
2681 54e9 500
Reposted fromidiod idiod viaorelh orelh
Dorysuj Marcinowi przyjaciół
Reposted frompsychob psychob viaorelh orelh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl